ROČNÍK 2004

Názov: Deň belasého motýľa

Dátum: 11. jún 2004

Počet miest: 25-tich mestách a dedinkách celého Slovenska

Verejná zbierka:
  • 4. ročník Dňa ľudí so svalovou dystrofiou. Vyzbieraná suma: 197.950 Sk
  • Do kampane bolo zapojených 25 miest. Bol vyrobený prvý 30 sekundový spot nahovorený Annou Šiškovou. Späťnásobil sa počet motýlikov na sumu 10 tisíc a tiež už definitívne zmenil materiál, z ktorého ich vyrobili na látku belasej farby. Propagácii prispelo aj spustenie stránky www.omdvsr.sk
  • Ako sme použili výnos | Zoznam ľudí a pomôcok v roku 2004

Copyright © 2016 www.belasymotyl.sk | Všetky práva vyhradené | Created by miroko.sk