Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Organizátorom kampane Belasý motýľ je občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (ďalej OMD v SR).

OMD v SR je jediná špecifická organizácia detí a dospelých so svalovou dystrofiou a iným nervovosvalovým ochorením (NSO) s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá vznikla v roku 1993.

Svojim členom poskytujeme odborné aj ľudské zázemie, našou snahou je zmierniť rozsiahle dôsledky ťažkého telesného postihnutia. Aktívne pôsobíme v sociálnej oblasti, súčasne vystupujeme aj ako pacientska organizácia.

Naše aktivity, ktoré poskytujeme v oblasti sociálnych služieb:

Špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím
Poradenstvo pre rodičov detí s NSO
Agentúra osobnej asistencie (špecializovaný servis o osobnej asistencii) - momentálne prevádzkujeme kancelárie Agentúry osobnej asistencie v Bratislave a v Žiline
Prevádzka špecializovanej webstránky osobnaasistencia.sk
Požičiavanie pomôcok

Aktivity v oblasti obhajoby potrieb ľudí s NSO:

Pripomienkujeme právne predpisy
Presadzujeme odstraňovanie bariér a univerzálny dizajn pre všetkých
Sme aktívnym členom v európskej strešnej organizácii muskulárnych dystrofikov (EAMDA)

Pravidelné aktivity, ktoré organizujeme pre členov:

Vydávame špecifický časopis Ozvena (štyri krát do roka)
Organizujeme integračné pobyty: letné tábory pre deti, mládež a dospelých so svalovou dystrofiou a celoslovenské stretnutia členov
Spolupracujeme s lekármi a inými odborníkmi
Šírime informácie o liečbe a výskume

Voľnočasové aktivity:

Vedieme tvorivé popoludnia pod názvom VAU
Podporujeme rozvoj športovej hry - boccia - pre ľudí so svalovou dystrofiou a na vozíkoch
Podporujeme rozvoj športovej hry florbal/hokej na elektrických vozíkoch
Rozvíjame tradíciu šachových turnajov pre ľudí so svalovou dystrofiou a na vozíkoch
Organizovanie celoslovenských turnajov v hre boccia a šach

 

Copyright © 2016 www.belasymotyl.sk | Všetky práva vyhradené | Created by miroko.sk