Priaznivci

Myšlienku kampane Belasý motýľ nám každoročnou podporou sprievodných podujatí a aktivít pomáhajú šíriť a realizovať aj naši stáli priaznivci.

Ďakujeme!
Vaša pomoc - naše krídla!

Sanofi

Finančné zabezpečenie ozvučenia Koncertu belasého motýľa

Nadácia Eset

Finančné zabezpečenie ozvučenia Koncertu belasého motýľa

BADUCCI Counsulting

Finančné zabezpečenie ozvučenia Koncertu belasého motýľa

Slovak Pub

Občerstvenie pre dobrovoľníkov a účinkujúcich Koncertu belasého motýľa

BKIS

Bezplatné zapožičanie, montáž a demontáž pódia

Kancelária Zdravé mesto HM SR Bratislava

Povolenie na organizovanie Koncertu belasého motýľa

TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Bezplatná distribúcia balíkov s propagačnými materiálmi organizátorom kampane Belasý motýľ do cca 60-tich miest celého Slovenska

Mc Donald´s

darčekové poukážky pre dobrovoľníkov

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

bezplatné poskytnutie priestorov prednáškovej sály na poučenie a inštruovanie dobrovoľníkov

Ekran

bezplatné vyhotovenie spotov ku kampani DBM

Kníhtlač Gerthofer

Dlhoročná tlač propagačných materiálov

DoubleP

Bezplatná bannerov, veľkoplošných plagátov

Copy Office

Bezplatná tlač diplomov a brožúrok

Ares

dlhoročná spolupráca a distribúcia propagačných materiálov

Mobilita servis

Bezplatné poskytnutie bezpečnostných zábran na koncert

Verus

Copyright © 2016 www.belasymotyl.sk | Všetky práva vyhradené | Created by miroko.sk