Organizačný tím centrály

bezbariérové sídlo, Bratislava

Kampaň Belasý motýľ organizačné zabezpečuje tím pod vedením hlavného manažéra, sami majú svalové ochorenia.

Hlavný manažér kampane Belasý motýľ

Jozef Blažek
člen Výkonného výboru OMD v SR
pri pohybe potrebuje elektrický vozík

Ďalší členovia organizačného tímu

Mgr. Andrea Madunová
predsedníčka OMD v SR
pri pohybe potrebuje elektrický vozík

Mgr. Mária Duračinská
čestná predsedníčka OMD v SR
pri pohybe potrebuje elektrický vozík

Mgr. Tibor Köböl
podpredseda OMD v SR
pri pohybe potrebuje elektrický vozík

Bc. Miroslav Bielak
člen Výkonného výboru OMD v SR
pri pohybe potrebuje elektrický vozík

Lucia Mrkvicová
zamestnankyňa chráneného pracoviska OMD v SR
pri pohybe potrebuje mechanický vozík

Adam Burianek
zamestnanec chráneného pracoviska OMD v SR
pri pohybe potrebuje mechanický vozík

Mgr. Alena Hradňanská
zamestnankyňa chráneného pracoviska OMD v SR
pri pohybe potrebuje elektrický vozík

Mgr. Henrieta Horváthová
zamestnanec chráneného pracoviska OMD v SR
pri pohybe potrebuje mechanický vozík

Lenka Brosková
zamestnanec chráneného pracoviska OMD v SR
bez zdravotného postihnutia

Aurel Staňo
zamestnanec chráneného pracoviska OMD v SR
bez zdravotného postihnutia

Externí dobrovoľníci

Mgr. art. Veronika Melicherová
dobrovoľníčka, grafický dizajn kampane Belasý motýľ
bez zdravotného postihnutia

Ľuboslava Janečková
externá spolupracovníčka
bez zdravotného postihnutia

Juraj Johanides
producentsky zabezpečuje televízne a rozhlasové spoty súvisiace s kampaňou Belasý motýľ

Petra Lackovičová
Lenka Zemančíková
Ľuboslav Kudláček
Monika Moravčíková
Martin Kovács
Aurel Staňo

Copyright © 2016 www.belasymotyl.sk | Všetky práva vyhradené | Created by miroko.sk