Organizačný tím centrály

bezbariérové sídlo, Bratislava

Verejnú zbierku Belasý motýľ a jej sprievodné podujatia organizačne zabezpečuje tím Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR so sídlom v Bratislave - Ružinove pod vedením hlavného manažéra. Sami majú nervovosvalové ochorenia.

Hlavný manažér kampane Belasý motýľ

Jozef Blažek
člen Výkonného výboru OMD v SR
pri pohybe potrebuje elektrický vozík

Ďalší členovia organizačného tímu

Mgr. Andrea Madunová
predsedníčka OMD v SR
pri pohybe potrebuje elektrický vozík

Mgr. Mária Duračinská
čestná predsedníčka OMD v SR
pri pohybe potrebuje elektrický vozík

Mgr. Tibor Köböl
podpredseda OMD v SR
pri pohybe potrebuje elektrický vozík

Bc. Miroslav Bielak
člen Výkonného výboru OMD v SR
pri pohybe potrebuje elektrický vozík

Lucia Mrkvicová
zamestnankyňa chráneného pracoviska OMD v SR
pri pohybe potrebuje mechanický vozík

Adam Burianek
zamestnanec chráneného pracoviska OMD v SR
pri pohybe potrebuje mechanický vozík

Mgr. Alena Hradňanská
zamestnankyňa chráneného pracoviska OMD v SR
pri pohybe potrebuje elektrický vozík

Mgr. Henrieta Horváthová
zamestnanec chráneného pracoviska OMD v SR
pri pohybe potrebuje mechanický vozík

Lenka Brosková
zamestnanec chráneného pracoviska OMD v SR
bez zdravotného postihnutia

Aurel Staňo
zamestnanec chráneného pracoviska OMD v SR
bez zdravotného postihnutia

Externí dobrovoľníci

Mgr. art. Veronika Melicherová
dobrovoľníčka, grafický dizajn kampane Belasý motýľ
bez zdravotného postihnutia

Ľuboslava Janečková
externá spolupracovníčka
bez zdravotného postihnutia

Juraj Johanides
producentsky zabezpečuje televízne a rozhlasové spoty súvisiace s kampaňou Belasý motýľ

Jakub Staňo
Katarína Uhrová
Petra Lackovičová
Lenka Zemančíková
Ľuboslav Kudláček
Martin Kovács
Aurel Staňo

Copyright © 2016 www.belasymotyl.sk | Všetky práva vyhradené | Created by miroko.sk