V roku 2004 sme z verejnej zbierky Belasý motýľ pomohli v 9 prípadoch, sumou 190.950 SKK

Výnos z verejnej zbierky Belasý motýľ používame najmä na doplatky na rôzne kompenzačné pomôcky alebo na doplatky na bezbariérové úpravy domácností pre členov - ľudí so svalovou dystrofiou z celého Slovenska.

41 250 SKK
nákup repasovaného elektrického vozíka pre Evu z Nových Zámkov
11 915 SKK
doplatok za antidekubitnú sedačku Alene z Bratislavy
2 794 SKK
nákup batérií do elektrického vozíka Anne z Medzilaboriec
4 249 SKK
doplatok za montáž stropného zdviháka Monike z Ipeľských Úľan
14 042 SKK
nákup vaku a batérií k elektrickému zdviháku Márii z Bratislavy
5 000 SKK
nákup batérie do elektrického vozíka Stanovi z Považskej Bystrice
8 300 SKK
doplatok za antidekubitnú sedačku Ivanovi z Popradu
7 000 SKK
doplatok za montáž stropného zdviháka Petrovi z Nových Zámkov
96 400 SKK
nákup elektrickej špeciálnej postele Jozefovi z Piešťan

Copyright © 2016 www.belasymotyl.sk | Všetky práva vyhradené | Created by miroko.sk